דן עדי | עורך דין קניין רוחני ופטנטים בצפון | קניין רוחני

קניין רוחני Intellectual Property Rights

מהן זכויות קניין רוחני

זכויות קניין רוחני מתחלקות לזכויות סטוטוריות (שחוק מסדיר אותן) ולזכויות בלתי סטוטוריות.
כאשר ישנן זכויות סטוטוריות אשר יש צורך לרשום אותן ויש כאלו שאין צורך, אלו זכויות אשר ההגנה עליהן ניתנת לאחר שהן נוצרות.

 1. זכויות סטטוטוריות הטעונות רישום

                                 א.         פטנטים.
                                 ב.         מדגמים.
                                 ג.          סימני מסחר.
                                 ד.         זכויות מטפחים 

2. זכויות סטטוטוריות אשר אינן טעונות רישום

                                 א.         זכות יוצרים.
                                 ב.         סודות מסחריים.

 3. זכויות בלתי סטטוטוריות

                                 א.         ידע.
                                 ב.         מידע חסוי (Confidential Information).

כל הזכויות שמורות TM law-ip.co.il  עו"ד דן עדי 2011ׂ ©