דן עדי | עורך דין קניין רוחני ופטנטים בצפון | חקיקה

חקיקה

 


א. חקיקה ישראלית

1חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967

2.  חוק זכות יוצרים, התשס"ח – 2007

3.  פקודת סימני מסחר, תשל"ב - 1972

4.  פקודת הפטנטים והמדגמים

5.  חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט–1999

6.  חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט–1979

7.  חוק להגנת מעגלים משולבים, תש"ס-1999

8.  חוק זכות מטפחים של זני צמחים, תשל"ג-1973

 
 ב. תקנות

1. תקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968

2. תקנות סימני המסחר, 1940

3. תקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין), תש"ס-1999

4. תקנות המדגמים

 
 ג. הצעות חוק

1. הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 2), התשנ"ד – 1993

2. הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 3) (יישום אמנת בודפשט והאמנה בדבר שיתוף פעולה בפטנטים), התשנ"ה – 1995

3. הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 4) (ניצול אמצאה והארכת תקופת ההגנה), התשנ"ח – 1997

4. הצעת חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (תיקון מס' 5) (פרוטוקול מדריד), התשס"ג – 2003

 
 ד. אמנות בינלאומיות

Paris Convention 1883  

Berne Convention 1886

Madrid Agreement 1891

Nice Agreement 1957

Lisbon Agreement 1958

Madrid Protocol 1989

Patent Cooperation Treaty

 

 

  

כל הזכויות שמורות TM law-ip.co.il  עו"ד דן עדי 2011ׂ ©